A “JÖVŐ GENERÁCIÓJA EGYESÜLET” LEVELE

Tisztelt Csík Renáta!

A Jövő Generációja Egyesület nevében írunk Önnek! A facebookon csak az Ön elérhetősége volt megtalálható

Ön és társai azt állítják, hogy az angol érettségi hanganyaga használhatatlan volt és e miatt többen is panasszal kívánnak élni, sőt szombatra egy nagyobb megmozdulást is terveznek. Egyesületünknek több nyelvtanár is a tagja akik részt vettek a vizsgafeladatok összeállításában így a hanganyag elkészítésében is. Az érettségi vizsgát megelőzően mindig ellenőrzésre kerül a vizsga helyszínét biztosító oktatási intézmény technikai felszereltsége, hogy a cikkében megjelent problémák ne hátráltassák a vizsga menetét. Ez a május 8-i angol érettségi esetében sem történt másképp. Az egész botrányt néhány panaszos vizsgázó indította el akik panaszukat nem tudták bizonyítékokkal alá támasztani, ugyanakkor Ön és társai kész tényként kezelte a diákok állításait és egyből panaszáradatot indítottak útjára, mellyel alaptalanul rossz fényben tünteti fel az érettségi vizsga lebonyolítóit, és a vizsgafeladatok szerkesztőit. Azonnal követeljük, a vádjaik visszavonását, nyilvános bocsánatkérést és a szombati megmozdulás lemondását, ellenkező esetben rágalmazás vádjával kell Önnek és diáktársainak szembe néznie. Az Oktatási Hivatal oldalán megtalálható az ominózus hanganyag, mely tökéletesen megegyezik, az érettségi vizsgán lejátszott hanganyagokkal. Az Eduline oldalán a tegnapi napon megjelent cikkben több szakember is megszólalt akik rácáfolnak állításaikra. A vizsgázóknak joga, sőt kötelessége jelezni a vizsgáztatók felé még a vizsga megkezdésekor, vagy a vizsga folyamata alatt, ha bármilyen problémájuk-észrevételük van a vizsga lebonyolításával kapcsolatban- adott esetben a hanganyag minőségét illetően. Ez a jelek szerint nem történt meg, csak a vizsga lezárultát követően osztották meg panaszukat internetes közösségi oldalakon. Ezen tények tükrében elfogadhatatlan a vizsgázók utólagos panasza, főleg úgy, hogy a vizsgafeladatok, megoldókulcsok, és hanganyagok az Oktatási Hivatalnál is megtekinthetőek. A vizsga sikertelenségének az oka nyilvánvalóan a diákok felkészületlenségére vezethető vissza. Hála az oktatási rendszert ért utóbbi évek kritikáinak, negatív megítélésének és a közösségi oldalak izgató tevékenységének nem nehéz egy ehhez hasonló rágalom hadjáratot útjára indítani. Ebben sajnos Önnek és szervezőtársainak is oroszlán része van. Az ügy kirobbantásában nyilvánvalóan közrejátszott a Hallgatói Hálózat, a Középiskolások Hálózata és a Diplomát nyelvvizsga nélkül csoport. Amennyiben nem vonják vissza vádaskodásaikat, vagy nem mutatnak fel kézzel fogható bizonyítékot állításukra úgy az illetékes hatóságoknál kezdeményezni fogjuk a rágalmazási hadjárat elindítóinak a kizárását az érettségi vizsga további menetéből, eddigi érettségi eredményeinek a törlését és teljes kizárásukat a haza oktatási intézményekből. Támogatóik részére hasonlóan példás büntetést fogunk kérni. Azon rágalmazók akik korábban már letették érettségi vizsgájukat és jelenlegi vizsgájukra felvételi céljából volt szükségük, korábbi érettségijük azonnali törlését fogjuk követelni.

Egyesületünk több tanár tagja is részt vett felkészítő órák kurzusok megszervezésében-lebonyolításában, sok helyen próba vizsgákat is tartottunk annak érdekében, hogy a nagy megmérettetés előtt fel tudjuk mérni a diákok felkészültségét. A felkészítő órákon csak itt Pécsen alig 40% volt a részvétel, a próba vizsgákon még ennél is rosszabb volt az arány. A diákok felkészültségét inkább nem minősíteném, de a próba vizsgákon közel 30% volt a “bukási” arány. A legrosszabb eredmények pont az angol felkészítő órákon voltak. vele azonos arányban rossz volt a részvételi arány a német és matematika felkészítőkön és próba vizsgákon. Amennyiben mindenféle bizonyíték nélkül fenntartják vádjaikat és megtartják a szombati megmozdulást, úgy ezen adatokkal ott helyben fog Ön mint szervező és támogatói szembesülni. Felvesszük a kapcsolatot a Nyelviskolák Szakmai Egyesületével, a Nyelvtudásért Országos Nyelvoktatási és Nyelvvizsgáztatási Szakmai Egyesületével és az Angol.infoval, mivel szakembereik szintén részesei voltak a vizsgatételek kidolgozásában és az érettségi lebonyolításában.

Bízunk benne, hogy facebook oldalukon a rágalmaik mellett megosszák levelünket is hogy a tüntetésen részt vevők értesüljenek ezen tényekről is és ennek tudatában támogassák tovább akciójukat!

Tisztelettel: Egres Béla-elnök Lovászi Fruzsina- társelnök Budapest Jövő Generációja Egyesület 7633 Pécs, Kerényi Károly u. 2/b https://hu-hu.facebook.com/egres.bela https://www.google.hu/maps/place/J%C3%B6v%C5%91+Gener%C3%A1ci%C3%B3ja+Egyes%C3%BClet/@46.066974,18.194633,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4742b1f3933fa733:0x25714d34d116954


Theme by: CUTESECRETS. Powered by: Tumblr.